Atrakcją tegorocznych Dni Polic będzie Obóz Kawalerii, który w dniach 31 maja-3 czerwca powstanie na łące między ogródkami działkowymi, a terenem ZWiK. Będzie to rekonstrukcja typowego obozowiska polskiej kawalerii, na terenie którego zostaną rozbite namioty, ustawione koniowiązy, kuchnia polowa, punkt sanitarny i punkt werbunkowy.

Przez cztery dni będą odbywały się ćwiczenia musztry oddziału konnego, musztra piesza, ćwiczenia we władaniu szablą i lancą, ćwiczenia kadryla. Uruchomiony punkt werbunkowy będzie werbował dzieci i młodzież, wydawał im książeczki wojskowe, po czym formował w sekcje i kolejno uczył:

  • zasad zachowania się w mundurze, poszanowania godła i sztandaru , historii 12 Pułku Ułanów   Podolskich, zasad bezpiecznego postępowania z koniem, prezentacji broni
  • musztry pieszej
  • pokonania toru przeszkód
  • ćwiczeń na koniu drewnianym
  • szkolenia sanitarnego
  • jazdy konnej - oprowadzanie na koniu

Obóz będzie żywą lekcją historii, w której udział będzie mógł wziąć każdy. Na kilka dni odwiedzający obóz i uczestnicy pokazów doświadczą niezwykłej podróży w czasie.  Zapoznają się z niezbędnymi wiadomościami praktycznymi i teoretycznymi kawalerzysty, a także z życiem codziennym w obozie. Organizowane będą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, pokazy i szkolenia.

Klub Kawaleryjski im. XII Pułku Ułanów Podolskich

Klub oficjalnie został zarejestrowany 25 kwietnia 1997 roku, a już 7 maja na uroczystości przekazania nazwy i tradycji Ułanów Podolskich Batalionowi Rozpoznawczemu, klub wystawił 15 w pełni umundurowanych kawalerzystów. Dzięki swej postawie i sprawnej organizacji, klub uzyskał na tej samej uroczystości od prezesa londyńskiego Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich, ppłk Władysława Dziewickiego, prawo do kontynuowania tradycji 12 Pułku Ułanów Podolskich. Informuje  o tym wydarzeniu stosowna tablica na małym dziedzińcu zamku Książąt Pomorskich.