W tym programie liczy się przede wszystkim zaangażowanie społeczne. Na działania zmieniające najbliższe otoczenie mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego w najbliższym naborze można zdobyć łącznie 1,3 mln zł. Jak ostatnio, projekty proekologiczne i młodzieżowe otrzymają dodatkowe punkty w ogólnej ocenie.

reklama

– Niezmiernie cieszę się, że ogłaszamy kolejny nabór wniosków! To wielki sukces naszych Społeczniczek i Społeczników, którzy chcą działać i realizować swoje pomysły na rzecz najbliższego otoczenia i swoich sąsiadów – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Społeczniczki i Społecznicy, w ogłaszanym naborze, będą mogli starać się o środki z pierwszego i drugiego filaru programu, a więc mikrodotacji oraz regionalnych inicjatyw obywatelskich. RIO, podobnie jak w poprzednich edycjach programu, zostaną wybrane w internetowych głosowaniu.

W konkursie na mikrodotacje będzie można starać się o wsparcie do 4 tys. zł. Drugi filar to wybierane w internetowym głosowaniu regionalne inicjatywy obywatelskie. Na realizację ma szansę 50 pomysłów, a Społeczniczki i Społecznicy będą mogli ubiegać się o kwotę do 10 tys. zł dofinansowania na projekty o zasięgu powiatowym oraz regionalnym.

Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne we współpracy z opiekunem będą mogły składać wnioski od 1 do 22 kwietnia 2021 r. Złożone wnioski będą oceniane w terminie 23 kwietnia – 13 maja br.

Nabór wniosków na mikrodotacje i regionalne inicjatywy obywatelskie prowadzony będzie przy wykorzystaniu generatora wniosków Witkac.pl https://witkac.pl/strona