Na Dziennym Oddziale Rehabilitacyjnym szpitala „Zdroje” w Szczecinie realizowany jest program fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19. Uczestnicy programu z zadowoleniem mówią o osiągniętych efektach leczenia.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Nie wszyscy pacjenci po przechorowaniu COVID-19 powracają do pełni zdrowia. Wśród najczęściej występujących powikłań wymieniane są duszność, kaszel, zmęczenie, osłabienie, nietolerancja wysiłku, ból mięśni, stawów, zaburzenia równowagi czy ból głowy. Następstwa te nie dotyczą tylko osób w podeszłym wieku lub obciążonych chorobami przewlekłymi. Występują także u osób młodych i zdrowych, u których zakażenie koronawirusem przebiegało łagodnie. Stąd tak ważne jest dopełnienie procesu zdrowienia odpowiednio dobraną rehabilitacją.

- Rehabilitacja to kontynuacja leczenia powikłań pocovidowych. Wzmacnia osłabiony po chorobie organizm, poprawia wydolność krążeniową i oddechową, a także usprawnia narząd ruchu. Ponadto, korzystnie wpływa na psychikę i sprawność intelektualną, a to niezmiernie istotne w procesie zdrowienia. - tłumaczy lek. Barbara Zawisza-Lemińska kierująca Dziennym Oddziałem Rehabilitacyjnym w szpitalu „Zdroje” w Szczecinie - Dzięki usprawnianiu, pacjenci szybciej wracają do codziennej aktywności domowej, zawodowej i społecznej. Uczą się wypracowywać zdrowe nawyki, które, na co liczymy - pozostaną z nimi na dłużej.” 

Program fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 realizowany na Dziennym Oddziale Rehabilitacyjnym szpitala „Zdroje” finansowany jest ze środków NFZ.  Obejmuje trwający 6 tygodni cykl, w ramach którego odbywa się minimum 18 wizyt.  Dni i godziny zabiegów ustalane są indywidualnie z każdym z pacjentów podczas procesu rejestracji. Obecnie warunkiem udziału w programie jest rozpoczęcie rehabilitacji w ciągu 6 miesięcy od zakończenia leczenia zakażenia SARS-CoV-2. Jednak jak poinformował 13 września na Twitterze Minister Zdrowia Adam Niedzielski - okres kwalifikacji ma zostać wydłużony z 6 do 12 miesięcy.

By móc skorzystać z fizjoterapii pocovidowej pacjent musi posiadać skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - może nim być zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista.

Podstawą programu fizjoterapii dla ozdrowieńców są dwa elementy: trening fizyczny (tzw. kinezyterapia) i edukacja w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z  przebyciem COVID-19.

- Podczas spotkań pacjenci dostają wytyczne, jak przy obecnym stanie zdrowia odpowiednio planować swoją aktywność fizyczną, aby osiągnąć możliwie najlepsze efekty. Rehabilitanci wyjaśniają, jakie ćwiczenia należy wykonywać, jak często i z jakim obciążeniem. Przykłady naszych chorych najlepiej pokazują, jak owocne może być połączenie kinezyterapii prowadzonej pod okiem doświadczonych rehabilitantów z ćwiczeniami wykonywanymi samodzielnie w domu - mówi dr Barbara Zawisza-Lemińska.

Wszelkie informacje dotyczące udziału w programie fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 realizowanego w szpitalu „Zdroje” można uzyskać na Dziennym Oddziale Rehabilitacyjnym pod nr. tel. 918806459. Rejestracja prowadzona jest na bieżąco.