30 sierpnia przed bramą Stoczni Szczecińskiej odbyły się uroczystości upamiętniające 30. rocznicę zakończenia strajków szczecińskich oraz 38. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

 POLUB NAS #wirtualnepolice

Strajki, do których doszło w 1980 roku na Wybrzeżu, były wywołane pogarszającą się sytuacją ekonomiczną kraju. Doprowadziły one do podpisania czterech porozumień między ówczesnym rządem, a komitetami strajkowymi. Porozumienia pozwoliły na powstanie NSZZ „Solidarność” – związku, który był samorządnym i niezależnym zrzeszeniem pracowników. Wśród innych postulatów strajkujących były też m.in. kwestie wzrostu płac i przywrócenia do pracy osób zwolnionych z powodów politycznych.

Do kolejnych strajków doszło w 1988 roku w Szczecinie. Wówczas, od 17 sierpnia do 3 września, protestowało trzy tysiące robotników szczecińskiego portu, zajezdni komunikacji miejskiej i Zakładów Budownictwa Kolejowego. Strajk był najdłuższym strajkiem okupacyjnym w historii PRL. Jak się później okazało, stał się jednym z czynników zwołania obrad Okrągłego Stołu i transformacji ustrojowej, do której doszło niedługo potem.

Podczas uroczystości szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska wręczyła odznaczenia zasłużonym w walce o wolną Polskę. Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczony został m.in. policzanin Stanisław ŁABUZ.

Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów i wieńców pod Tablicą Poległych.