Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

Został zamknięty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1937/145 o powierzchni 1832 m2 położonej przy zbiegu ulic Robotniczej i Piaskowej w Policach, którego część jawna odbyła się w dniu 27 listopada 2020 r.

Dnia 27 stycznia 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Burmistrz Polic informuje, iż z powodu braku ofert ze strony banków w zakresie prowadzenia obsługi bankowej Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych uwzględniających prowadzenie punktu kasowego w Urzędzie Miejskim w Policach pomimo przeprowadzonych dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z dniem 1.01.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Policach nie będzie prowadzony bankowy punkt kasowy.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

26 i 27 listopada 2020 roku zostały ogłoszone konkursy na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie:

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że do  dnia 15 listopada 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów i nagród sportowych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.