reklama

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

13 lutego 2019 r. zarządzeniem powołałem Społeczną Komisję Mieszkaniową. Do jej zadań należy, ocena warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o lokale mieszkalne z zasobów gminy Police, przygotowywanie projektu planu przydziału mieszkań, opiniowanie wniosków osób ubiegających się o zamianę mieszkania z „urzędu”, opiniowanie wniosków o przywrócenie tytułu prawnego. W skład powołanej Komisji Mieszkaniowej obecnie wchodzi 14 osób. Są to przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Przedstawiciele Rad sołeckich i Rad Osiedlowych, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

18 lutego zaczął się nabór do gminnych przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Zapisy potrwają do 8 marca 2019 roku. Przygotowana liczba miejsc w gminnych przedszkolach gwarantuje przyjęcie do nich wszystkich dzieci zgłoszonych przez rodziców. Do gminnych szkół planujemy przyjęcie 350 dzieci.