reklama

Na koniec maja tego roku rozpoczynamy V edycję Polickiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku chcielibyśmy, aby budżet ewoluował, w związku z czym wprowadzamy kilka istotnych zmian.

Zgodnie z coroczną procedurą chcielibyśmy, aby o zmienionym regulaminie wypowiedzieli się mieszkańcy gminy. Dlatego od 27 marca do 10 kwietnia br. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2020.

Podstawową zmianą w tegorocznej edycji jest to, że procedura Polickiego Budżetu Obywatelskiego będzie uchwalana przez polickich radnych. Konsultowaną uchwałę chcemy przedstawić Radzie Miejskiej w Policach na kwietniowej sesji.

W tym roku całkowicie swoje oblicze zmieni strona internetowa Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Jesteśmy w trakcie wdrażania nowej platformy do obsługi budżetu obywatelskiego, która umożliwi wiele nowych funkcjonalności, ułatwi składanie wniosków, głosowanie oraz pracę nad weryfikacją projektów. Dzięki platformie procedura Polickiego Budżetu Obywatelskiego będzie całkowicie transparentna. Projektodawcy na każdym etapie składania i weryfikacji wniosku będą mieli do niego dostęp i będą mogli śledzić zmiany. Każdy z mieszkańców będzie miał wgląd we wszystkie wnioski, już od momentu ich zatwierdzenia.

Ze względu na zmianę platformy w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego chcemy całkowicie odejść od papierowych wersji składanych projektów. Złożenie projektu będzie możliwe tylko przez nowy system. Oczywiście pracownicy urzędu pomogą tym osobom, które mogą mieć problem ze złożeniem projektów w ten sposób.