Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

27 marca, w trakcie sesji Rady Miejskiej, otrzymałem informację o znalezieniu niewybuchu przy ul. Kuźnickiej w Policach. Niewybuch wykopany został podczas prac ziemnych, przy rurociągu gazowym operowanym przez GAZ-SYSTEM zasilającym Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police. Istniały 3 zagrożenia – od samego niewybuchu, od rurociągu gazowego odległego o 12 m od niewybuchu oraz amoniaku i innych związków chemicznych.

Zwołałem posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicieli Grupy Azoty, Kemipolu, GAZ-SYSTEMU, Policji i Straży Pożarnej.

Na posiedzeniu omówiono wstępne działania zapewniające bezpieczeństwo podczas podnoszenia niewybuchu przez Patrol Saperski 5 Pułku Inżynieryjnego Szczecin Podjuchy.

28 marca na drugim posiedzeniu zespołu podjąłem decyzję o ewakuacji Zakładów Chemicznych oraz firm i spółek z jego terenu, Kemipolu i przyległych zakładów i firm.

30 marca odbyła się akcja usunięcia niewybuchu. W celu zabezpieczenia zleciłem zasypanie wykopanej rury gazowej średnicy 500 milimetrów i ciśnieniu 55 bar i przygotowanie wału zabezpieczającego bombę przed niekontrolowanym przemieszczeniem. GAZ-SYSTEM zobowiązał się obniżyć do 4,25 MPa ze względu na minimalizację zagrożenia, a jednocześnie utrzymania procesów technologicznych w zakładach. W celu zabezpieczenia działań saperów i bezpieczeństwa, zamknięte zostały drogi dojazdowe do strefy zagrożenia. Wstrzymano ruch kolejowy, a wjazdów do strefy zagrożenia pilnowała Policja i Straż Miejska.

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna na czas działania skoncentrowała w 3 miejscach 17 samochodów strażackich i 131 strażaków.

30 marca o godzinie 9.25 po otrzymaniu informacji od sztabu, że służby są w gotowości do podjęcia działań w związku wydobyciem niewybuchu, wydałem pozwolenie do działań patrolowi saperskiemu.

O godzinie 10.15 na miejscu działań saperskich podpisałem raport przyjęcia terenu po usuniętym niewybuchu przez patrol saperski, który o godzinie 15.10 na poligonie drawskim zdetonował bombę.