Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

26 listopada, w setną rocznicę urodzin Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Honorowego Obywatela Gminy Police, w Parku Solidarności w Policach złożono kwiaty i zapalono znicze przed kamieniem poświęconym Ryszardowi Kaczorowskiemu. W kościele pw. św. Kazimierza w Policach odbyła się Msza św. w Jego intencji, której przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Waldemar Gasztkowski. Po mszy samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele samorządów – gminnego i powiatowego. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili harcerze i zuchy z Hufca ZHP w Policach za co im bardzo dziękuję. Dziękuję również wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia tego ważnego wydarzenia.

5 grudnia zakończyły konsultacje społeczne dotyczące sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2021 rok. W trakcie konsultacji do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Projekt uchwały w sprawie Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok zostanie przedstawiony Państwu na dzisiejszej sesji.

6 grudnia 2019 w Ueckersaal w Torgelow wziąłem udział w konferencji inaugurującej wspólne biuro krajów związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii ds. Metropolitalnego Regionu Szczecina. Udział w niej wziął Parlamentarny Sekretarz Stanu ds. Pomorza Przedniego Patrick Dahlemann, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, burmistrzowie różnych miejscowości oraz przedstawiciele różnych instytucji.