12 października 2018 roku Burmistrz Polic Władysław Diakun podpisał umowę na przebudowę świetlicy wiejsko-strażackiej w Tanowie, a 22 stycznia 2020 roku odbyło się je uroczyste otwarcie.

Inwestycja miała ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. W ramach przeprowadzonej przebudowy zmodernizowany został nie tylko istniejący budynek, ale dobudowano do niego kolejną część, przez co powiększona została powierzchnia świetlicy. Wymieniona została instalacja wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna. Powstał odcinek drogi dojazdowej do budynku, a także ciągi piesze i tereny zielone.