Burmistrz Polic informuje, że zorganizował dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w dniu 12 lipca 2020 r. w celu umożliwienia wzięcia udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Burmistrz Polic informuje, że zorganizował dowóz wyborców z terenów sołectw do Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1, 3, 5, 6 w celu umożliwienia wzięcia udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12 lipca 2020 r.

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Zespół w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem na terenie m.in. powiatu polickiego silnego wiatru i burz.

 Grupa Azoty Polyolefins udzieliła 100 tys. zł darowizny Powiatowi Polickiemu na rzecz walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Do podpisania umowy doszło 2 lipca.

Głównym celem inwestycji jest rewitalizacja i rewaloryzacja terenów nad Kanałem Łarpia. Skutkiem rewitalizacji ma być ożywienie oraz poprawa funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym obszarze.