Jak co roku, jeszcze przed pierwszym dzwonkiem, rusza policyjna akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Głównym celem akcji będzie czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki po przerwie wakacyjnej.

Dzisiaj (24 sierpnia), na składowisku gałęzi znajdującym się w lesie, w okolicy Trzeszczyna, doszło do pożaru. Trwa akcja gaśnicza, która może potrać kilkanaście godzin.

Po 15 latach, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Policach ks. kan. Waldemar Gasztkowski, dekretem arcybiskupa zostaje przeniesiony do Mieszkowic.

Powiat Policki rozpoczął nabór uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.

Dzisiaj przed godz. 14, na skrzyżowaniu ulic Jasienickiej i Kuźnickiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobówki z dostawczym.