1 września odbyła się druga Sołtysiada-biesiada. Gospodarzem tegorocznej edycji było sołectwo Pilchowo. W zmaganiach na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie wzięło udział 12 reprezentacji sołectw z terenu gminy Police.

31 sierpnia, w "Bajkowym" Przedszkolu Publicznym nr 8, odbyła się uroczystość z udziałem władz oświatowych,  samorządowych, rodziców i dzieci. Oficjalnie otwarto rozbudowane i zmodernizowane przedszkole.

30 sierpnia Restauracja na Starych Policach świętowała swoje 10 urodziny.  Z okazji okrągłej rocznicy przygotowano dla gości wiele atrakcji, zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych.

Od 3 września biletów nie potrzebują uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Police. Aby móc korzystać z darmowych przejazdów, każdy uczeń musi posiadać kartę SKA i/lub SKR z nadanym przez ZDiTM uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.

Od poniedziałku, 3 września, zgodnie z nową uchwałą RM Szczecin, wchodzą w życie przepisy, na podstawie których uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zamieszkujący miasto Szczecin oraz gminy położone w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, z którymi Szczecin ma zawarte stosowne porozumienia, mogą jeździć komunikacją miejską za darmo.