W miniony weekend (29-30 czerwca) w Trzebieży, na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego, odbyła się impreza „Czas na EkoTrzebież”. Były warsztaty, konkursy, zmagania sportowe oraz prezentacje edukacyjne związane z historią, ekologią i turystyką. Odbyły się również występy sceniczne grup artystycznych.

Powiat Policki został wyróżniony odznaką "Promotor Honorowego Krwiodawstwa" przyznaną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Wyróżnienie ma związek z organizacją przez Powiat Policki "Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki".

W poniedziałek (1 lipca) uroczyście otwarto Hospicjum stacjonarne dla dorosłych i dzieci prowadzone przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach. Budowa hospicjum trwała 4 lata i wraz z wyposażeniem kosztowała ponad 7 milionów złotych.

Gmina Police otrzymała dofinansowanie o wartości 2.418.447,93 zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu pn. Własna przestrzeń=samodzielność wynosi 2.556.447,93 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, w piątek (28 czerwca) postawił w w Policach dwa kolejne zamgławiacze. Stanęły one na Skwerze Jana Pawła II. Niestety zostały już uszkodzone.