Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że  można składać wnioski o udzielenie pomocy  materialnej dla uczniów, w formie stypendium szkolnego, (udzielanej w celu  zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier  dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia).

Wczoraj, (8.08) kibice transparentem i okrzykami "Dla nas i tak jesteś mistrzem" powitali Marcina Lewandowskiego w Policach.

W nocy z piątku na sobotę (6/7 sierpnia) doszło do pożaru w hali przyjęć odpadów znajdującej się na instalacji należącej do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych.  Akcja gaśnicza trwała ponad 2 godziny.

Od jutra (6 sierpnia) na liniach autobusowych obsługiwanych przez Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne pojawią się 4 nowe autobusy hybrydowe - 2 o długości 12 metrów i 2 przegubowe - 18-metrowe.

Funkcjonariusze z polickiej komendy odwiedzili Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach, aby porozmawiać z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Funkcjonariusze przestrzegali przed zagrożeniami i uczyli właściwych zachowań. Omawiane tematy – choć różne, miały jeden cel – podnieść świadomość przedszkolaków na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa i utrwalić zasady, których przestrzeganie pozwoli uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji.