W związku ze wzmożonym okresem wyjazdów na wycieczki, zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz zbliżającym się okresem wakacyjnym, Komenda Powiatowa Policji w Policach informuje o możliwości dokonania na wniosek organizatorów wycieczki, rodziców lub opiekunów kontroli trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego autobusów.

W sobotę, 25 maja, w Tanowie odbyły się Sołeckie Dni Dziecka i Dni Tanowa – impreza zorganizowana przez Radę Sołecką przy wsparciu harcerzy, strażaków, sponsorów. Przez cały dzień, najmłodszych ale też tych starszych mieszkańców Tanowa, bawił Teatr Gwitajcie.

W piątek 31 maja, rusza piąta edycja Polickiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku na projekty jest do dyspozycji 1 mln 300 tys. zł. Z tej kwoty 1 mln przeznaczony jest na projekty miejskie, a 300 tys. na zadania związane z sołectwami.

Zgodnie z zaleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego Urząd Miejski w Policach informuje mieszkańców Polic, że w dniu 28 maja 2019 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE-19 z wykorzystaniem systemu alarmowania ludności obejmujący miasto i gminę Police.

W sobotę, 25 maja odbyła się 8. edycja corocznego Pikniku Rodzinnego dla Rodzin Zastępczych. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji: zabawy integracyjne, karaoke, poczęstunek, upominki dla dzieci. Dla wszystkich przygrywał zespół muzyczny.