Od godz. 14.30 trwają działania gaśnicze w nieużytkowanym budynku magazynowym po byłej hurtowni "Nowalijka" przy ul. Licealnej w Policach. Na miejscu są zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Policach.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed opadami deszczu i burzami na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wysokość opadów może wynieść do 40 mm. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 70 km/h. Ostrzeżenie obejmuje wszystkie powiaty i obowiązuje do jutra, do godz. 14:00.

Dzisiaj rozpoczęła się Akcja Protestacyjna policjantów. Przyczyną protestu są względy ekonomiczne i jak zapewniają związkowcy jest to protest całkowicie apolityczny.  Celem protestu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na dramatycznie pogarszającą się sytuację materialną funkcjonariuszy i braki w obsadzie kadrowej skutkujące przeciążeniem obowiązkami pozostających w służbie policjantów.

Związkowcy z Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" wystosowali list otwarty m.in. do starosty i radnych Rady Powiatu Polickiego, pragnąc zwrócić uwagę na trudną sytuację materialną osób zatrudnionych  w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach.

Z budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach-Mścięcinie skradziono m.in. sprzęt, nowe zabawki, które docelowo miały trafić do Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach. Straty wyceniono na ponad 12 tys. zł.