Prezydent Andrzej Duda skierował do kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów projekt rozporządzenia dotyczące wprowadzenia żałoby narodowej w związku ze śmiercią Jana Olszewskiego – Premiera Polski w latach 1991–1992, Kawalera Orderu Orła Białego. Ma ona obowiązywać 15 lutego 2019 r. oraz 16 lutego 2019 r. do godz. 19.00.

 POLUB NAS #wirtualnepolice

- W czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza się do połowy masztu, w szczególności na budynkach lub przed budynkami, które stanowią siedziby urzędowe albo miejsce obrad naczelnych władz Państwa, innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów samorządu terytorialnego i komunalnych jednostek organizacyjnych.

źródło: prezydent.pl

fot. Maciek Chojnowski/KPRP