Jak poinformował na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Policach burmistrz Polic Władysław Diakun, 7 czerwca odbyło się otwarcie ofert na realizację robót budowlanych związanych z budową węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach. Zgłosił się jeden oferent a cena przez niego zaproponowana przewyższała kwotę środków przeznaczonych na realizację tej inwestycji.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Jedyną ofertę przedstawiła firma STRABAG Sp. z o.o. z kwotą 2 150 589,68 zł.

- Ze względu na to, że cena oferty przewyższała środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie, tj. 1 700 000 zł, podjąłem decyzję o przesunięciu dodatkowych środków finansowych na to zadnie w wysokości 500 000 zł – poinformował burmistrz Władysław Diakun.

Dodatkowe środki finansowe pochodzą ze zmniejszenia środków finansowych na realizację zadania Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik. Nadleśnictwo Trzebież nie otrzymało dofinansowania ze środków regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na współuczestnictwo w kosztach realizacji robót budowlanych, a to było podstawą wprowadzenia zadania do budżetu gminy na 2019 rok.