W niedzielę 13 października, odbędą się Wybory do Sejmu i Senatu. Spośród wszystkich kandydatów wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. W okręgu wyborczym nr 41 wybierzemy 12 posłów i jednego senatora z okręgu nr 97. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do 21.

 POLUB NAS #wirtualnepolice

Informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dostępna pod adresem: http://bip.police.pl/attachments/download/25517

W wyborach do Sejmu i Senatu w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do głosowania obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat.

Po złożeniu podpisu na spisie wyborców każdy otrzyma dwie karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu i drugą w wyborach do Senatu.

W wyborach do Sejmu głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy. W przypadku wyborów do Senatu wybierać będzie spośród dwójki nadydatów (okręg wyborczy nr 97)

Na 24 godziny przed dniem głosowania, tj. w dniu 12 października od godz. 0.00 rozpoczyna się cisza wyborcza i trwa do zakończenia głosowania w Polsce, tj. do godz. 21.00 w dniu 13 października 2019 r., jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania.