reklama

„Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha”- słowa Obietnicy Zucha wybrzmiały 26 listopada w Parku Solidarności w Policach. W 100-lecie urodzin Ryszarda Kaczorowskiego, przy obelisku poświęconym ostatniemu Prezydentowi RP na Uchodźstwie, harcmistrzowi, Honorowemu Obywatelowi Gminy Police, zuchy z 1 Tanowskiej Gromady Zuchowej SOKOLIKI i 12 Gromady Zuchowej LEŚNE KRASNALE złożyły Obietnicę Zucha oraz obietnicę pierwszej gwiazdki zucha ochoczego.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Wcześniej zuchy i harcerze z Hufca Police wzięli udział w uroczystościach związanych z nadaniem skwerowi imienia Ryszarda Kaczorowskiego i 100-leciem urodzin Honorowego Obywatela Gminy Police.

Wybór miejsca, w którym zuchy złożyły tak ważną dla nich obietnicę nie był przypadkowy. Ryszard Kaczorowski od najmłodszych lat należał do harcerstwa. Po zajęciu Białegostoku przez Armię Czerwoną tworzył Szare Szeregi, gdzie pełnił funkcję komendanta okręgu białostockiego. 17 lipca 1940 aresztowany przez NKWD i więziony w Białymstoku oraz w Mińsku, gdzie po dwudniowym procesie 1 lutego 1941 skazany na karę śmierci przez Najwyższy Sąd Białoruskiej Republiki Radzieckiej. Po stu dniach pobytu w celi śmierci 10 maja sąd ZSRR zamienił wyrok na dziesięć lat łagrów. Wywieziony na Kołymę, odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski-Majski. W marcu 1942 wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR formowanej przez generała Andersa. Przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu, walcząc m.in. pod Monte Cassino.

W towarzystwie rodziców, zaproszonych gości – burmistrza Polic Władysława Diakuna, przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Ufniarza i radnych Rady Miejskiej w Policach, zuchy  1 Tanowskiej Gromady Zuchowej SOKOLIKI i 12 Gromady Zuchowej LEŚNE KRASNALE złożyły Obietnicę Zucha oraz obietnicę pierwszej gwiazdki zucha ochoczego a harcerka Magda wyraziła chęć objęcia funkcji przybocznej i otrzymała zielony sznur funkcyjny. Odśpiewano hymn zuchowy. A na zakończenie wszyscy zawiązali krąg przyjaźni.