Ruszyła kolejna, szósta już edycja Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców Gminy Police  jest w tym roku 1 mln zł (750 tys. zł na projekty miejskie i 250 tys. zł na projekty wiejskie). To od nas zależy na co zostanę przeznaczone te pieniądze!


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Od dzisiaj (17 lutego) można składać wnioski do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Tak jak w poprzedniej edycji budżetu można to zrobić tylko przez platformę PBO - https://police.budzet-obywatelski.org.

Trzeba pamiętać o tym, aby do składanego wniosku dołączyć skan lub zdjęcie listy poparcia (listę można pobrać tutaj -> https://bit.ly/3bF43M2 ) oraz, w przypadku wniosków inwestycyjnych, zdjęcia miejsca, gdzie przedsięwzięcie ma być realizowane.

Składanie wniosków trwa do 31 marca. Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów od 1 kwietnia  do 25 maja br. Do 1 czerwca ogłoszone zostaną listy projektów poddanych pod głosowanie. Samo głosowanie potrwa od 8 do 21 czerwca. Projekty, które zostaną zrealizowane w 2021 roku poznamy najpóźniej do 25 czerwca br.

O BUDŻECIE

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. Pieniądze, które zostały przeznaczone na Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu Gminy Police. Przewidziana kwota środków przeznaczonych na wydatkowanie w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 wynosi 1.000.000 zł. Z danej kwoty przeznacza się kwotę 750.000 zł na realizację zadań na terenie miasta Police oraz kwotę 250.000 zł na realizację zadań na terenie sołectw w Gminie Police.

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całej gminy.

Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane tylko zadania należące do zadań własnych gminy.

Propozycję zadania do budżetu obywatelskiego mogą zgłosić mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Police. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Police, z tym że w imieniu mieszkańców, którzy nie ukończyli 13 roku życia, głosują opiekunowie prawni.