W Grupie Azoty Police trwają negocjacje płacowe pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi a zarządem spółki. Strona Społeczna żąda podwyżek płac o 350 zł z dniem 1 stycznia 2020 r., wzrostu o 10 procent dodatków zapisanych w Zakładowym Układzie Zbiorowym i o 20% większe doładowania kart. Odpowiedź zarządu mamy poznać do 28 lutego.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


W liście wystosowanym przez Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Grupie Azoty Z.Ch. "Police" S.A. do Załogi Grupy Azoty "POLICE" czytamy:

- Mając na uwadze inflację Związki Zawodowe wystąpiły z propozycją zwiększenia funduszu wynagrodzeń już w listopadzie 2019 r. Jako pierwszy został wynegocjowany na początku grudnia fundusz premiowy i doładowania kart Sodexo na ubiegłorocznym poziomie. W połowie grudnia 2019 r. rozmowy zostały zawieszone do połowy stycznia 2020 r. na prośbę Prezesa Zarządu, który finalizował w tym czasie umowę PDH i plan finansowy – czytamy w liście.

Po wznowieniu negocjacji związki zawodowe przedstawiły propozycję  wzrostu wynagrodzeń o 15% (przy czym minimalna podwyżka powinna być w kwocie 350 zł), oraz wzrost doładowań kart o 20%. W odpowiedzi zarząd nie przedstawił żadnej propozycji.

- Na kolejnym spotkaniu pragnąc kontynuować negocjacje zaproponowaliśmy wzrost doładowań kart Sodexo o 20%, podwyżki stawek zasadniczych o 350 zł na pracownika, przywrócenia wysługi lat w wysokości 10 zł za każdy przepracowany rok, wzrost wszystkich dodatków o 10% - informują w liście związkowcy.

W odpowiedzi zarząd poza zwiększeniem doładowań nie przedstawił żadnych propozycji. W ramach dalszych negocjacji związki zrezygnowały z wysługi lat.

- W odpowiedzi Zarząd zaproponował wzrost stawek zasadniczych o 200 zł na każdego pracownika oraz nieosiągalne 1200 zł jednorazowej nagrody na Boże Narodzenie 2020 zależne od wskaźnika EBITDA za III i planowany IV kwartał 2020 r., którego poziomu Zarząd nie był w stanie na spotkaniu określić – czytamy w piśmie.

Zakładowe Organizacje Związkowe Grupy Azoty Z.Ch. "POLICE" S.A. w piśmie skierowanym do Zarządu Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A. zastrzegają sobie możliwość zastosowania działań przewidzianych w ustawie ze strajkiem włącznie w przypadku niezrealizowania żądań do 28 lutego 2020 r.

Chodzi o postulaty:

  1. Podwyższenia z dniem 1 stycznia 2020 r. stawek zasadniczych dla każdego pracownika o 350 zł.
  2. Podwyższenia z dniem 1 stycznia 2020 r. o 10% wszystkich dodatków zapisanych w ZUZP.
  3. Podwyższenia o 20% wysokości doładowań kart Sodexo na rok 2020.

INFORMACJA DO ZAŁOGI i LIST DO ZARZĄDU