Zarząd Grupy Azoty Polyolefins S.A. podpisał listy mandatowe z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi potwierdzające złożenie ofert finansowania dłużnego dla projektu „Polimery Police”.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Proces zabezpieczenia finansowania projektu „Polimery Police” wszedł w finalny etap. Zarząd Spółki podpisał z instytucjami finansowymi listy mandatowe potwierdzające złożenie przez te instytucje ofert popartych zgodami komitetów kredytowych. Do grona instytucji finansujących uczestniczących w Projekcie zaliczają się: PKO BP S.A., Bank Pekao S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank S.A., PZU S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Santander Bank Polska S.A.,BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A. oraz  Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce.

Łączna kwota oferowana przez wspomniane 11 instytucji finansowych w pełni pokrywa zapotrzebowanie Spółki na finansowanie dłużne uprzywilejowane.

- Decyzje instytucji finansujących to kolejny, po pozyskaniu wkładu własnego, sukces Spółki w procesie finansowania. Do zakończenia procesu pozostało oczywiście jeszcze podpisanie umów inwestycyjnych i kredytowych, ale dynamika rozmów wskazuje na to, że nastąpi to już w najbliższym czasie – powiedział dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 

W ubiegłym roku Spółka pozyskała również trzech inwestorów kapitałowych: Grupę LOTOS, Hyundai Engineering Co., Ltd oraz Korea Overseas Infrastructure and Urban Development (KIND), które podjęły decyzję o inwestycji w projekt w łącznej wysokości ok. 1 mld PLN. Na kapitałową część finansowania projektu złożyły się też środki z emisji akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., wraz z wkładem pochodzącym od inwestorów pierwotnych – Grupy Azoty i Grupy Azoty Police.