Wczoraj (30 lipca) w Urzędzie Miejskim w Policach została podpisana umowa  między burmistrzem Polic Władysławem Diakunem a Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad Łarpią".

reklama

– Dzięki dofinansowaniu inwestycji teren ten nabierze nowego blasku – powiedział Władysław Diakun, burmistrz Polic. – Chcemy stworzyć teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla naszych mieszkańców.

Wartość projektu to 6 635 000,00 zł, a 4 000 000,00 zł stanowią środki REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020. Dodatkowe środki na inwestycję pozyskano również z Programu INTERREG VA.

– Łarpia to idealne miejsce na odpoczynek i rekreację w otoczeniu natury, stąd tak cenna jest ta inwestycja. Dzięki niej rzeka ma szansę już wkrótce dołączyć do Odry, Drawy, Iny, Korytnicy, Parsęty czy Regi, słynnych wśród miłośników sportów wodnych – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu nad Łarpią w celu przywrócenia funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ciągów komunikacyjnych, pomostów wędkarskich, tarasów rekreacyjnych, oświetlenia, rewaloryzację nabrzeża z miejscami do cumowania kajaków, rozmieszczenie urządzeń małej architektury, zapewnienie dostępu do wody, nasadzenia. Powstaną strefy dla różnych grup wiekowych i społecznych (strefa relaksu, dziecka, szachistów, usług, integracji, aktywności fizycznej). 

Wizualizacje przygotowane przez: As Architektura. Pracownia projektowa.