Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej pod obrady trafią tzw. uchwały śmieciowe. Zmiana sposobu naliczania opłat za odpady komunalne, jak również nowe stawki. W porządku obrad jest również projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny - dotyczy rodzin 3+.

- Zwolnienie z części opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest obligatoryjne i zainteresowane nim rodziny będą musiały wystąpić o objęcie ich ulgą. Ulga przysługuje rodzinie wielodzietnej posiadającej 3 i więcej dzieci do uzyskania przez dzieci pełnoletności lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania przez nie nauki – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Częściowe zwolnienie, wyniesie 5,00 zł miesięcznie za każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkującego nieruchomość.