1 grudnia w Tanowie, oddano do użytku mieszkanie wspomagająco-treningowe dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu Powiatu Polickiego.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Powiat Policki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach utworzył mieszkanie dla ośmiu osób – usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

W ramach prac związanych z adaptacją obiektu wyremontowano wszystkie pomieszczenia, zmodernizowana została instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Zakupiono także niezbędne wyposażenie mieszkania i podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ok. 223 000 zł.

- Udostępnione mieszkanie wspomagająco-treningowe ma służyć młodzieży, która będzie przygotowywała się do samodzielnego życia. Naszym celem jest by młodzi ludzie nauczyli się m. in. zaradnego prowadzenia gospodarstwa domowego, poczucia odpowiedzialności czy gospodarowania środkami finansowymi. Pobyt w mieszkaniu jest nieodpłatny i może zostać przyznany osobie uczącej się, pracującej lub poszukującej pracy – mówi Fani Sochanowska Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach - Koordynator projektu.

W ramach wsparcia uczestnicy projektu są również objęci m.in. pracą socjalną oraz poradnictwem psychologicznym, prawnym, treningami praktycznych umiejętności życiowych i interpersonalnych oraz innymi działaniami. Wszystko to ma doprowadzić do wypracowania większej samodzielności życiowej i przystosowania do funkcjonowania w otwartym społeczeństwie, kształtowania wrażliwości na potrzeby innych, gotowości niesienia pomocy oraz umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.