Powiat Policki włączając się w ogólnopolską kampanię informacyjno edukacyjną „Alzheimer–rozumiem–wspieram”, a także w związku ze Światowym Dniem Walki z Chorobą Alzheimera serdecznie zaprasza osoby 55+ do Starostwa Powiatowego w Policach w celu przeprowadzenia w obecności psychologa testu sprawności ruchowej i poznawczej.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Testy sprawności ruchowej i poznawczej odbędą się we wtorek 21 września w godz. 10.00 – 15.00 w Starostwie Powiatowym w Policach przy ul. Tanowska 8 (wejście A, wyodrębnione pomieszczenie na holu)

Każda z osób biorących udział w wydarzeniu otrzyma niezbędne materiały informacyjne, a także upominek – niespodziankę od organizatorów.

 

Informacje szczegółowe:

Zespół specjalistów opracował narzędzia dostosowane do wykorzystania w warunkach domowych. Badanie składa się z testu pamięci i testu sprawności ruchowej.

Testy są bezpłatne, a do ich wykonania potrzebny jest tablet lub inne urządzenie z ekranem dotykowym oraz zaciszne pomieszczenie z dostępem do Internetu.

Badanie to nie postawi diagnozy, ale wskaże czy dana osoba ma problem sugerujący chorobę otępienną i czy powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po skierowanie do specjalisty (geriatry, neurologa, psychiatry) w celu przeprowadzenia pogłębionych badań. Wczesna diagnoza umożliwia wydłużenie nawet o kilka lat okresu samodzielnego życia, bez potrzeby korzystania z intensywnej, całodobowej opieki.

Od dnia 22 września 2021 r. wyznaczony pracownik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach będzie mógł przeprowadzać testy sprawności ruchowej i poznawczej w siedzibie urzędu (pokój nr 19), gdy tylko senior z terenu Powiatu Polickiego zwróci się z taką prośbą.

Po przeprowadzonym teście senior otrzyma jego wydruk i w przypadku takiej potrzeby będzie mógł bezpośrednio kontaktując się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej omówić wyniki i ewentualne wątpliwości.

źródło: Powiat Policki