Głównym problemem małych społeczności wiejskich jest brak wystarczającej wiedzy i wrażliwości ekologicznej, obojętność na zanieczyszczenie okolicy oraz trudności we wspólnej integracji. Na obrzeżach sołectwa, w lasach powstają nielegalne wysypiska odpadów.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Stowarzyszenie Strefa Pozytywnych Zmian wraz z Sołectwem Uniemyśl podjęli działania skierowane na rozwiązanie tych problemów. W ramach Programu Marszałkowskiego Społecznik 2019 – 2021 zrealizowano projekt „Leśne Skrzaty – poznajemy uroki lasu”.

18 września w świetlicy wiejskiej w Uniemyślu, dzięki wsparciu Nadleśnictwa Trzebież, zostały zorganizowane dla dzieci zajęcia edukacyjne o tematyce ekologicznej, na których dzieci mogły nauczyć się rozpoznawania tropów zwierząt leśnych oraz zdobyć wiedzę na temat lasu oraz codziennej pracy leśnika.

W ramach projektu na terenie sołectwa zainstalowano fotopułapkę, która ma pomóc w utrzymaniu czystości w lesie otaczającym sołectwo. Przy świetlicy, na placu zabaw, zainstalowane zostały tablice edukacyjne o tematyce leśnej.

Pod czujnym okiem leśnika dzieci posadziły podarowane przez Nadleśnictwo Trzebież drzewka: dęby, graby oraz jarzęby. Wszystkie drzewa oznaczone zostały imiennymi tabliczkami dzieci. Każde dziecko otrzymało upominki.

Impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem.