Wniosek będzie można składać już od 1 lipca 2018 roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia br. drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września 2018 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

- Zgodnie z obietnicą realizujemy dzisiaj bardzo dobry i potrzebny program dla rodzin w ramach naszej polityki prorodzinnej – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferencji "Dobry Start" - 300 dla ucznia. - Program, który podpisałem 1 czerwca, dotyczy przekazania środków w wysokości 300 zł netto dla każdego ucznia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej - niezależnie od tego, jakie jest kryterium dochodowe, czy to pierwsze czy drugie dziecko – mówił premier.

Jest to program, który ma pomóc polskim rodzinom na przednówku szkolnym. Prezes Rady Ministrów dodał, że program będzie realizowany równoległe z pozostałymi programami związanymi z rozpoczęciem roku szkolonego, takimi jak darmowe podręczniki. 

Program „Dobry Start”

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów, bez względu na dochód w rodzinie. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez urzędy miasta/gminy, ośrodki pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

źródło: www.premier.gov.pl
fot. Krystian Maj / KPRM