Już dziś rozpoczyna się IV edycja Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału na projekty zgłaszane przez mieszkańców na 2019 rok jest 1.300.000 zł. Milion z tej kwoty przeznaczony zostanie na projekty miejskie a pozostała kwota na przedsięwzięcia sołeckie.

Kolejna istotna zmiana regulaminu PBO dotyczy szacunkowego kosztorysu we wniosku. Od tej edycji do projektu należy dołączyć dokumenty związane z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym (np. ze stron internetowych), kosztorys inwestorski lub potwierdzenie odpowiedniego wydziału Urzędu Miejskiego w Policach, że przedstawiane szacunkowe koszty są wykonane prawidłowo. Jeżeli zgłaszane przedsięwzięcie mieści się w kategorii projektu budowlanego, remontowego, instalacyjnego (np. budowa chodnika, drogi, instalacja placu zabaw, siłowni plenerowej itp.) to wtedy dodatkowo należy załączyć zdjęcie (lub zdjęcia) dotyczące zgłaszanego zadania oraz mapę z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania.

W trakcie konsultacji dotyczących Polickiego Budżetu Obywatelskiego zostały zgłoszone propozycję, które zostały uwzględnione w tegorocznym regulaminie. W tej edycji radni Rady Miejskiej w Policach oraz Burmistrz Polic nie będą mogli składać propozycji zadań do PBO. Kolejna dołączona propozycja dotyczy zorganizowania spotkania ewaluacyjnego, które odbędzie się do 30 kwietnia 2020 r.

Najważniejsze terminy tegorocznego Polickiego Budżetu Obywatelskiego:

  • zgłaszanie projektów – 2 lipca – 14 września,
  • weryfikacja projektów – 15 września – 30 października,
  • ogłoszenie listy pozytywnie zweryfikowanych projektów – 31 października,
  • głosowanie – 15 listopada – 1 grudnia,
  • ogłoszenie listy zadań rekomendowanych do realizacji – najpóźniej do 10 grudnia.

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019. Do pobrania broszura informacyjna , w której krok po kroku wyjaśnione jest jak napisać i złożyć wniosek ze swoim pomysłem. Broszurę można pobrać tutaj. Wniosek w formie elektronicznej można pobrać tutaj.

Źródło: Policki Budżet Obywatelski - www.bo.police.pl