Związkowcy z Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" wystosowali list otwarty m.in. do starosty i radnych Rady Powiatu Polickiego, pragnąc zwrócić uwagę na trudną sytuację materialną osób zatrudnionych  w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach.

 POLUB NAS #wirtualnepolice

Jak podkreślają związkowcy zeszłoroczna regulacja płac pracowników samorządowych, wyczekiwana od dawna i tak potrzebna, nie poprawiła sytuacji finansowej pracowników. W ich ocenie dzieje się tak głównie za sprawą wzrostu cen towarów i usług oraz wzrostu kosztów życia.

- Pragniemy w tym miejscu podkreślić, iż nasze wystąpienie nie ma charakteru walki o podwyżki płac, a stanowi jedynie apel o uzasadnione społecznie uwzględnienie czynników doprowadzających do daleko idącej deprecjacji dotychczasowych wynagrodzeń pracowników Starostwa i Urzędu Pracy - czytamy w liście. - W zestawieniu ze wspomnianym wyżej wzrostem cen oraz kosztów życia zaistniała sytuacja, w której pracownicy nie są w stanie utrzymać się z pensji.

Referendum płacowe przeprowadzone w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Urzędzie Pracy wykazało, że większość z ankietowanych rozważa możliwość zmiany pracy lub jej poszukuje. Zdecydowana większość poparłaby także akcję protestacyjną przeprowadzoną przez organizację związkową.

LINK DO LISTU OTWARTEGO - plik PDF