Dzisiaj rozpoczęła się Akcja Protestacyjna policjantów. Przyczyną protestu są względy ekonomiczne i jak zapewniają związkowcy jest to protest całkowicie apolityczny.  Celem protestu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na dramatycznie pogarszającą się sytuację materialną funkcjonariuszy i braki w obsadzie kadrowej skutkujące przeciążeniem obowiązkami pozostających w służbie policjantów.

 POLUB NAS #wirtualnepolice

Policjanci nie zgadzają się na trwające od wielu lat, lekceważenie ich zaangażowania i poświęcenia służbie innym. Domagają się prawa do godnego życia i zapewnienia przyszłości dla ich rodzin i najbliższych. Uważają, że za ich służbę, należy im godziwe wynagrodzenie.

- Chcąc wytrącić z dłoni oręż naszym przeciwnikom, podkreślamy i apelujemy do wszystkich biorących udział w naszej akcji, aby przebiegała ona w sposób zgodny z prawem. Dlatego od najbliższego wtorku, podejmując interwencję wobec sprawców wykroczeń, korzystajmy zgodnie z prawem z możliwości wynikających z art. 41 kodeksu wykroczeń i wobec ich sprawców stosujmy, w możliwie jak najszerszym zakresie środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, pamiętając, iż naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych Rodaków. - czytamy w Apelu Komitetu Protestacyjnego NSZZ Policjantów.

Jak zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  trwają rozmowy pomiędzy ministerstwem  i przedstawicielami związków zawodowych służb podległych resortowi. Minister Joachim Brudziński podkreśla, że jest otwarty na dialog ze stroną związkową.