Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w raporcie bieżącym podał szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za III kwartał 2018 roku. Przychody kształtują się na poziomie: 552,1 mln zł. EBITDA: 5,9 mln zł. Wynik netto: -19,6 mln zł.

 POLUB NAS #wirtualnepolice

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w III kwartale 2018 roku w stosunku do wyników osiąganych przez Spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Niższy poziom wypracowanych wyników w III kwartale 2018 roku był efektem głównie wzrostu cen surowców energetycznych i uprawnień do emisji CO2. 

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku nastąpi 8 listopada 2018 roku. 

źródło: GRUPA AZOTY