Większością głosów Rada Miejska w Policach, podczas dzisiejszej sesji, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.

Dzisiaj (23 września) do Polic przyjechał Szymon Hołownia – przewodniczący i pomysłodawca Stowarzyszenia Polska 2050. Na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach spotkał się z mieszkańcami Polic.  Tematem przewodnim spotkania było wykluczenie komunikacyjne oraz problemy polskich samorządów.

Dzisiaj (22 września) przed Urzędem Miejskim w Policach odbył się briefing prasowy polityków, samorządowców Prawa i Sprawiedliwości. Głównym tematem spotkania był brak inwestycji na terenie gminy.

Dzisiaj (20 września) w Policach otwarto Biuro Poselsko-Senatorskie Senatora RP prof. Tomasza Grodzkiego i Posła na Sejm RP Arkadiusza Marchewki, w którym mieści się również biuro Platformy Obywatelskiej RP w Policach a także biuro radnych powiatu i gminy Police.

Podczas dzisiejszej (24 czerwca) Sesji Rady Miejskiej w Policach radni zagłosowali m.in. nad udzieleniem burmistrzowi Police wotum zaufania i podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Polic.