Z dniem 13 stycznia Wójt Gminy Dobra Teresa Dera powołała na stanowisko zastępcy wójta Rafała Zahorskiego pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc „Rozstrzygnięciem nadzorczym” unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Policach w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Olszewskiego.

Podczas listopadowej sesji radni podjęli uchwałę zlecającą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach zbadanie, czy radny Grzegorz Ufniarz nie naruszył zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w przepisach funkcji lub działalności. Na dzisiejszej (19 grudnia) podjęto uchwałę w tej sprawie.

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmu z poparciem 43,59%. W parlamencie PIS będzie miał 235 posłów. Na Koalicję Obywatelską PO .N IPL Zieloni zagłosowało 27,40% co przekłada się na 134 mandaty.

W niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu o mandat senatora w okręgu nr 97 (Szczecin, powiat policki) walczyło dwoje kandydatów – Małgorzata Jacyna-Witt (PIS) i Tomasz Grodzki (KO). Zdecydowanym zwycięzcą został Tomasz Grodzki.