Podczas dzisiejszej (24 czerwca) Sesji Rady Miejskiej w Policach radni zagłosowali m.in. nad udzieleniem burmistrzowi Police wotum zaufania i podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Polic.

reklama

Podjęcie uchwały o wotum zaufania dla burmistrza Polic poprzedziło rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Police. Za wotum zaufania zagłosowało 13 radnych, 7 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Drugim ważnym głosowaniem podczas dzisiejszej sesji było absolutorium dla burmistrza Polic poprzedzone  podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2020 rok.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium udział wzięło 21 radnych. 13 głosów było "ZA", 4 "PRZECIW", 4 radnych się wstrzymało.