Jednym z punktów wtorkowej Sesji Rady Miejskiej w Policach było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Polic Władysławowi Diakunowi. Za było 17 radnych Wspólnoty Samorządowej GRYF XXI. Czworo radnych z Prawa i Sprawiedliwości oraz Projektu Police wstrzymało się od głosu.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach, po zapoznaniu się  i przeanalizowaniu dokumentów wydała  ostateczną opinię o wykonaniu budżetu za 2017 rok i przedłożyła wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi Polic.

Po głosowaniu burmistrz W. Diakun podziękował współpracownikom i urzędnikom UM. Podkreślił, że wtorkowe absolutorium to efekt pracy całego Urzędu Miejskiego w Policach.